R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ผลิตภัณฑ์

อาหารฟังก์ชั่น

เสริมภูมิคุ้มกัน

อาหารเพื่อการปกป้องหลายรูปแบบและเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน

อาหารสัตว์ชนิดเสริมภูมิคุ้มกันนำเสนอการปกป้องทางชีวภาพที่ครอบคลุมแก่สัตว์น้ำ และยังสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งให้สัตว์น้ำอีกด้วย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

การควบคุม (การจัดการ) โรคอาจเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เนื่องจากโรคในสัตว์น้ำอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัยในอาหาร เนื่องด้วยข้อคำนึงนี้ ทำให้ทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาในโกรเบสท์เสนอทฤษฎีลำไส้สำหรับสัตว์น้ำ โดยการเทียบเคียงกับการจัดการสุขภาพมนุษย์ มีการค้นพบว่า การทำงานของลำไส้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับภูมิคุ้มกันที่ดีและต่อเนื่อง และการเพิ่มความแข็งแรงให้กับสุขภาพลำไส้เท่านั้นที่จะทำให้สัตว์น้ำสามารถต้านทานต่อแรงกดดันและการจู่โจมของสารก่อโรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ จึงช่วยลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น ลดภาระต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ความยั่งยืนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สุด

ทีมงานของเราได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาเก่าแก่ของจีนสำหรับเทคนิคการหมัก และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตนี้นำเสนอแนวทางเอกลักษณ์เฉพาะหลายรายการสำหรับเกษตรกร โดยการยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อโรคต่าง ๆ อาหารสัตว์ชนิดเสริมภูมิคุ้มกันนำเสนอการปกป้องทางชีวภาพแบบครอบคลุมสำหรับสัตว์น้ำ และช่วยให้สัตว์น้ำผ่านพ้นความท้าทายจากโรคต่าง ๆ ไปได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • การสนับสนุนด้านสุขภาพ

  ติดตามองค์ประกอบและการประสานกันทางสรีรวิทยา ช่วยซ่อมแซมและปกป้องระบบของเยื่อบุผิวผนังลำไส้เล็ก

 • สุขภาพลำไส้กุ้งดีขึ้น

  สารเสริมฟังก์ชันแบบผสมมีประโยชน์ในการปรับสภาพแวดล้อมของลำไส้เล็ก

 • อาหารสัตว์ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น

  ลดการใช้ยาที่ไม่จำเป็น เนื่องจากสุขภาพและการปกป้องที่ดีขึ้น

การเปรียบเทียบลำตัวกุ้ง

 • ก่อนใช้

  มีมันเล็กน้อยมากที่ตัวกุ้ง สังเกตพบ ATM รูปทรงแหลมคม

 • ระหว่างการใช้

  สังเกตพบจำนวนหยดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นที่ลำตัวกุ้ง ไม่มีปัญหา ATM แล้ว รูปทรงเป็นรูปวงรี

 • หลังการใช้

  ลำตัวกุ้งเต็มไปด้วยมัน สังเกตไม่พบ ATM รูปทรงกลมยิ่งขึ้น

การเปรียบเทียบลำไส้กุ้ง

 • ก่อนใช้

  สังเกตพบจุดอักเสบที่ไม่ชัดเจนในลำไส้

 • ระหว่างการใช้

  จุดค่อย ๆ ใสขึ้น และอาการอักเสบลดลง

 • ระหว่างการใช้

  จุดค่อย ๆ ใสขึ้น และอาการอักเสบลดลง

* ATM = ความผิดปกติของท่อตับและตับอ่อนของกุ้ง
* ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นนี้ได้รับการแบ่งปันมาจากกรณีที่ประสบความสำเร็จของลูกค้า ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจได้รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อม การจัดการการให้อาหารสัตว์ และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ