R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 5. งาน

ผลิตภัณฑ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ในโกรเบสท์ขณะพัฒนาสูตร เราให้ความใส่ใจกับสุขภาพของสัตว์น้ำมากกว่าการให้สารอาหารที่จำเป็น ซึ่งอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ก็สามารถทำเช่นนั้นได้ สุขภาพของสัตว์น้ำนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงที่ไม่ใช้ยาและมีความยั่งยืน ตลอดเวลาหลายสิบปี Grobest ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาสารเสริมในอาหารสัตว์จากธรรมชาติเพื่อปรับปรุงระบบภูมิต้านทานของสัตว์น้ำ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะภายนอก และความท้าทายจากโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค

 

โกรเบสท์เชื่อในธรรมชาติแห่งทฤษฎี Harmony Grobest สัตว์จะสุขภาพแข็งแรงได้ ระบบลำไส้ต้องทำงานได้ดี ซึ่งจำเป็นต้องมีปัจจับที่ขาดไม่ได้สองอย่าง: การดูแลสุขภาพจากภายใน และการ ควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอก

ภายใน: เพิ่มความเข็งแรงของโกรธแฟคเตอร์ (กลุ่มโปรตีน) ที่ควบคุมการเติบโต 5 PAS

ภายนอก: การจัดการและการควบคุมสภาพแวดล้อม

ระบบลำไส้ที่ทำงานได้ดี

สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

ทฤษฎีเกี่ยวกับลำไส้

 • 99%

  ของสารอาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมในลำไส้

 • 70%

  ของระบบภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นในลำไส้

 • 80%

  ของสารพิษถูกขับผ่านลำไส้

ลำไส้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัตว์น้ำในฐานะอวัยวะที่ย่อยอาหารหลัก และเป็นจุดที่สารอาหาร 99% ถูกดูดซึมเข้าร่างกาย กล่าวกว้าง ๆ คือ สิ่งมีชีวิตขับสารพิษถึง 80% ผ่านระบบลำไส้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากการย่อยและการขับสารพิษ ระบบลำไส้ยังเป็นอวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญต่อสัตว์น้ำ เนื่องจาก 70% ของการทำงานของภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตามสภาพของลำไส้ที่มีความสมดุล ดังนั้น ใน Grobest พวกเราจึงเชื่อว่าเมื่อสัตว์น้ำมีระบบลำไส้ซึ่งทำงานได้เป็นอย่างดี พวกมันก็จะยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงแม้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดโรคระบาด

 

เนื่องจากลำไส้นั้นดูดซึมโมเลกุลที่หลากหลาย แบคทีเรียตัวร้ายก็อาจเติบโตได้จากปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อสูง ซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อจุลินทรีย์ทั้งหมดของร่างกาย (microbiota) ที่อาจกระทบการทำงานของตับและการขับสารพิษให้มีประสิทธิภาพลดลง ผลที่ตามมาคือตับโต เกิดการอักเสบ และตายในที่สุด เพื่อรักษาสุขภาวะที่ดีของระบบลำไส้ของสัตว์น้ำ เราจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอก ในขณะเดียวกันก็เพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ

ภายใน: เพิ่มความเข็งแรงของโกรธแฟคเตอร์ (กลุ่มโปรตีน) ที่ควบคุมการเติบโต

ผ่านกระบวนการหมัก: ได้รับการส่งเสริมจากเทคโนโลยีเฉพาะตลอดจนส่วนวิจัยและพัฒนาใน Grobest

ด้วยกระบวนการหมักอย่างเข้มข้นและขั้นตอนในการผลิตที่เข้มงวด Grobest จึงสามารถผลิตสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่

 

เมื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ สารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย, เป็ปไทด์, สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฯลฯ ล้วนช่วยส่งเสริมการเติบโตและสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์ และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย

เปปไทด์บริสุทธิ์ของ Grobest ซึ่งถูกสกัดผ่านกระบวนการหมักที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ช่วยในเรื่องของ:

 • ยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย เช่น vibrio ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ปรับปรุงสุขภาพลำไส้

 • คลายความเครียด

 • ส่งเสริมการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

 • ชวนให้หิวและทำให้กินอาหารเพิ่ม

 • ส่งเสริมการเติบโต

5 Physiological Activator Substance (5 PAS)

เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีของลำไส้ของสัตว์น้ำ อาหารสัตว์ของ Grobest จึงไม่ได้มุ่งความสนใจแต่เฉพาะธาตุสารอาหารที่จำเป็น แต่ได้ผสมสารเสริมอาหารสัตว์ “5 PAS” พร้อมด้วยโกรทแฟคเตอร์ที่ควบคุมการเติบโต ช่วยสร้างระบบลำไส้และระบบภูมิคุ้นกันที่แข็งแรงขึ้นสำหรับปลาและกุ้ง

การควบคุมสภาพแวดล้อมจากภายนอก

ในวงจรการเลี้ยงสัตว์น้ำ จะมีการขับถ่ายของเสีย อาหารเหลือ ปลาหรือกุ้งตาย รวมถึงสสารอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสภาพน้ำ การกำจัดโดยใช้กำลังคนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะขจัดสารพิษทั้งหมด และเราต้องการวิธีอื่น ๆ เพื่อจัดการกับสิ่งตกค้างที่เป็นอันตราย สัตว์จะไม่เติบโตพร้อมสุขภาพที่ดีหากเรามุ่งเน้นเฉพาะอาหาร และละเลยการจัดการสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงให้เหมาะสม ใน Grobest เราเรียนรู้จากธรรมชาติ และใช้โซลูชันในการนำเอาโพรไบโอติกส์มาทำให้แบคทีเรียตามธรรมชาติเปลี่ยนแก๊สแอมโมเนีย ไนโตรเจน และไนเตรทไปเป็นโมเลกุลที่ไม่มีพิษ ซึ่งจะกลายมาเป็นสารอาหารจำเป็นสำหรับสาหร่ายที่ขึ้นและอยู่ร่วมกันในน้ำ ยังผลให้เกิดสมดุลต่อระบบนิเวศน์ในน้ำ ลดความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำได้เนื่องจากมีสสารเป็นพิษต่ำลง