ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

R&D

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนา
 1. การวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 2. โรงงานผลิต

 3. ศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค
 1. ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

 2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 3. การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 4. การสัมมนา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

 2. แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

 3. อาหารฟังก์ชั่ั้นประสิทธิภาพ

 4. อาหารฟังก์ชั่น

 5. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
 1. เรื่องราวของเรา

 2. ภารกิจและวิสัยทัศน์

 3. การจัดการ

 4. งาน

บริการด้านเทคนิค

บริการด้านเทคนิค

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้ความซับซ้อนของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รูปแบบการบริการด้านเทคนิค ซึ่งในอดีตมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาแบบตั้งรับซึ่งจะดำเนินการเฉพาะเมื่อเกษตรกรประสบปัญหา ได้ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่การแบ่งปันความรู้เชิงรุก ที่เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์มาสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรในเรื่องของวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม และการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น

 

ข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่บริการด้านเทคนิคของเรา ได้รับการประมวลและแบ่งปันกับแผนกคิดค้นสูตร แผนกวิจัยและพัฒนา และแผนกอื่นๆ ของเรา เพื่อให้โกรเบสท์สามารถปรับปรุงพอร์ตการลงทุน ผลิตภัณฑ์ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่

ทีมงานบริการด้านเทคนิคของโกรเบสท์ ให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐานรวมถึง:

 • 01

  การตรวจสุขภาพกุ้งและสภาพน้ำ

 • 02

  การตรวจสอบสายพันธุ์ของแบคทีเรีย Vibrio ด้วยจานเคลือบ

 • 03

  การทดสอบ PCR

การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

การจัดการอาหารสัตว์ ร่วมกับการจัดการน้ำเป็นงานหลักที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง สินค้าของโกรเบสท์ เป็นที่รู้จักในเพิ่มอัตราการเติบโตสูง อัตราการรอด และผลประโยชน์อื่นๆ ล่าสุด โกรเบสท์และบริษัท วีบีซี คิท เทค จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาชุดทดสอบการตรวจวัดน้ำสำหรับช่วยการจัดการคุณภาพน้ำที่ดีที่สุด

การให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

ทีมบริการด้านเทคนิคของโกรเบสท์ ให้บริการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและบริการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์แบบมืออาชีพ นอกเหนือจากการอธิบายและสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์คุณภาพสูงของเราแล้ว เรายังแบ่งปันความคิดและความรู้ระดับมืออาชีพเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกับเกษตรกรอีกด้วย
 • 01

  สอบถามข้อมูลลูกค้า

 • 02

  การถ่ายภาพและตรวจสอบลักษณะที่ปรากฏของกุ้ง

 • 03

  การส่องกล้องจุลทรรศน์และการบันทึกภาพ

 • 04

  ผลการวิเคราะห์วิจารณ์

 • 05

  รายการข้อเสนอแบบเปิด

IOS

Android

นอกจากนี้โกรเบสท์ยังพัฒนาแอป “TechRich” ซึ่งสามารถใช้คำนวณต้นทุนการเพาะเลี้ยงโดยรวมได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยแบบจำลองการเพาะเลี้ยงต่างๆ


แอป “TechRich”ช่วยให้เกษตรกรสามารถกำหนดประโยชน์ของอาหารฟังก์ชันของโกรเบสท์และการปรับปรุงประสิทธิภาพจากการใช้อาหารสัตว์ของโกรเบสท์ได้

การสัมมนา

ทีมงานบริการทางเทคนิคของโกรเบสท์ประกอบด้วยพนักงานมืออาชีพที่ประจำอยู่ในสำนักงานใหญ่ของเราและในสำนักงานท้องถิ่น ในแต่ละปี เราจัดสัมมนาหลายสิบครั้งในตลาดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบพบหน้ากับเกษตรกรของเรา และเพื่อแบ่งปันเทคนิคการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบมืออาชีพ นี่คือบางหัวข้อที่พบบ่อยสำหรับการสัมมนาของเรา:
 • เวทีอภิปรายด้านการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงต่างๆ

 • การแนะนำและการใช้อาหารฟังก์ชัน

 • การจัดการคุณภาพน้ำและการลดโรค